Schadewijzer Inundatie

Invoer

Bedrijfsgegevens

Grasland gangbaar (ha)
(10-100 ha)

Beheersgrasland (ha)
(0-14 ha)

Snijmais eigen teelt (ha)
(3.5-10.5 ha)

Melkquotum (ton)
(402-532 ton)

Melkproductie per ha
kg

 

Gegevens Inundatie

Oppervlak totaal (ha)
(0-14 ha)
Verdeling grasland oppervlak
  · Grasland gangbaar (ha)
(0-6 ha)

  · Beheersgrasland (ha)
(0-10 ha)

 

 

Periode

Verwijderen zwerfvuil

Repareren afrastering

 

 

 

Uitvoer

 

Bereken de totale schade met de groene knop.
Dit is een berekening op basis van eigen tarieven of gebaseerd op KWIN. Deze tarieven kunt u opvragen via het menu.

Bereken de vergoeding per bedrijf met de blauwe knop.
Dit is een berekening op basis van de vaste tarieven volgens de Catalogus Groenblauwe Diensten.

Gebruik de knop reset voor het invullen van de beginwaarden.