Melkstalwijzer

Deze module berekent per bedrijfssituatie de melkstaltypes met de laagste kosten.

Toelichting:
Voer uw gegevens in onder "Bedrijfsgegevens" en wijzig zonodig de "Algemene gegevens". In het resultaat-venster worden de twee voordeligste melksystemen nader toegelicht. In de staafdiagrammen daaronder worden alle melkstaltypes met elkaar vergeleken.

Klik voor meer uitleg »

 

Bedrijfsgegevens

Aantal melkkoeien max. 500!
Uurtarief € / uur
Aantal Melkers 1 of 2
Automatisering veel of weinig

Algemene gegevens

Bouwkosten €/m²
Rente %
Onderhoud/verz %
Afschrijving Installatie %
Afschrijving Gebouw %
Te melken dieren/AMS 2-box systeem

 

Resultaten

Melkstal met de laagste kosten: 2x 16 stands swingover 16Z16 s/o
Op één na laagste kosten: 2x 20 stands swingover 20Z20 s/o

 

Technische Kengetallen

Melkstal 16Z16 s/o 20Z20 s/o
Arbeid 38 34 Uren/wk
Capaciteit 73 83 koeien/uur
Oppervlak 104 126

 

Uitsplitsing kosten totaal (in €/jaar)

Melkstal 16Z16 s/o 20Z20 s/o
Arbeid 49695 45126
Installatie 16275 20125
Gebouw 3900 4725
Totaal 69870 69976

 

Uitsplitsing kosten per koe (in €/koe)

Melkstal 16Z16 s/o 20Z20 s/o
Arbeid 242 220
Installatie 79 98
Gebouw 19 23
Totaal 340 341

 

 

 

De rood gemarkeerde stallen vragen meer aan arbeidsinzet dan in het algemeen wordt aanbevolen