HerinzaaiWijzer
Met de HerinzaaiWijzer bepaalt u of het lonend is om een graszode te vernieuwen. Het programma berekent het verschil tussen de kosten van graslandverbetering en de te verwachten meeropbrengst van grasland in de eerste tien jaren na herinzaai. Naast de kosten van herinzaai is er sprake van verlies aan stikstof en koolstof door afbraak van organische stof in de bodem en van de oude zode. Dat leidt tot een lagere meeropbrengst en draagt bij aan de broeikasgasemissie! De financiële herinzaaikosten, de actuele botanische samenstelling, het tijdstip van herinzaai, de groeiomstandigheden en het verlies aan organische stof bepalen samen of herinzaai financieel aantrekkelijk is of niet. De groeiomstandigheden worden gekarakteriseerd door grondsoort, vochtvoorziening (grondwatertap) en de stikstofjaargift. Het verlies aan organische stof is afhankelijk van het tijdstip van scheuren en het onderbreken van het blijvend grasland met een of meerdere jaren snijmaïs  (uitgebreide toelichting).

HerinzaaiWijzer 2011.00 - 9 februari 2011

Aandeel goede grassen + klaver (%)
Grondsoort  
Grondwatertrap ?
Periode blijvend grasland
Eens per x jaar geherinzaaid
Laatste jaar van herinzaaien

Bestemming grasland
Periode scheuren grasland
Graslandgebruikssysteem
Waarde energie (€/kVem)
Waarde N-kunstmest (€/kg)
Eiwitwaardering meerekenen ?
Toepassing beregening
Stikstofjaargift (kg/ha)
Methode herinzaai
Totaal kosten (€/ha) specificeren