Broeikasgas Wijzer
De Broeikasgaswijzer berekent voor een aantal maatregelen de gevolgen voor de uitstoot van broeikasgassen en de arbeidsopbrengst.
Doel van het programma is het inzichtelijk maken voor een melkveehouder van de consequenties van een wijziging in bedrijfsopzet.
(meer informatie).
De broeikasgaswijzer is ontwikkeld in het kader van het project ‘Klimaat & Koeien’, uitgevoerd onder leiding van Stimuland, in samenwerking met ASG, DLV en GIBO-groep.
Meer info: Harry Roetert (Stimuland), Joop Rensen (Stimuland) of Michel de Haan (ASG).
Broeikasgaswijzer 2012.00 - 11 september 2012

Uitgangssituatie Alternatief
Maatregel bij alternatief
Afgeleverde melk (kg)
Aantal koeien
Vervanging veestapel per jaar (%)
Jongvee ? 33 ka, 31 pi 26 ka, 25 pi
Grondsoort
Grondwatertrap ?
Beweidingssysteem koeien ?
Oppervlakte maisland (ha)
Oppervlakte MKS (ha)
Oppervlakte grasland totaal (ha)
Derogatie Ja
Gewenste stikstofjaargift grasland (kg/ha) ?
Graslandverbetering per jaar (%) ?
- aandeel herinzaai (%) ?

Let op: rekentijd kan tot ongeveer een minuut oplopen