BeweidingsWijzer
De Beweidingswijzer berekent de gevolgen van de wijziging in beweidingssysteem m.b.t. arbeid economie en het mestbeleid. Doel van het programma is het inzichtelijk maken voor een melkveehouder van de consequenties van een wijziging in het toegepaste beweidingssysteem in de zomermaanden (meer informatie ).
Beweidingswijzer 2015.00 - 10 maart 2015

Uitgangssituatie Alternatief
Beweidingssysteem ?
Aantal automatische melksystemen
Aantal koeien
Melkquotum bedrijf (kg)
Grondsoort
Grondwatertrap ?
Oppervlakte grasland totaal (ha)
Oppervlakte grasland beweidbaar (ha)
Oppervlakte maisland (ha)
Gewenste stikstofjaargift grasland (kg/ha) ?
Fosfaattoestand grasland ?
Fosfaattoestand maisland ?
Maaien in loonwerk
Loonwerktarief inkuilen (euro/ha)
Mestuitrijden in loonwerk
Tarief arbeid (euro/uur)
Tarief mestafzet (euro/m3)
Jaartal van mestwetgeving normen

Let op: rekentijd kan tot ongeveer een minuut oplopen