Beheerwijzer
De Beheerwijzer berekent de voedertechnische en economische gevolgen voor het toepassen van een of meerdere weidevogelpakketten op het bedrijf (meer informatie).
Beheerwijzer 2013.00 - 16 augustus 2013

Zonder beheer Met beheer
Beweidingssysteem koeien ?
Beweidingssysteem pinken ?
Beweidingssysteem kalveren ?
Melkquotum bedrijf (kg) ?
Aantal koeien ?
Vervanging veestapel (%)
Grondsoort ?
Grondwatertrap ?
Bemestingsregime grasland (%) ?
Oppervlakte maisland (ha) ?
Oppervlakte beweidbaar grasland, incl. randenbeheer (ha) ?
Oppervlakte overig grasland, incl. randenbeheer  (ha) ?
Oppervlakte beheersgrasland, excl. randenbeheer (ha) ?
Aandeel van beheersgrasland met ruige mesttoediening (%) ?
Aandeel kuikenstroken in beheersgrasland (%) ?
Verkoopprijs beheersvoer op stam (euro/ton)
Beheersvoer voeren aan melkgevende koeien

Aandeel van de diverse weidevogelpakketten op het beheersgrasland, excl. randenbeheer
Beheerpakket 1: Rustperiode met uitgestelde maaidatum tot 23 mei (%) ?
Beheerpakket 2: Rustperiode met uitgestelde maaidatum tot 1 juni (%) ?
Beheerpakket 3: Rustperiode met uitgestelde maaidatum tot 8 juni (%) ?
Beheerpakket 4: Rustperiode met uitgestelde maaidatum tot 15 juni (%) ?
Beheerpakket 5: Rustperiode met uitgestelde maaidatum tot 22 juni (%)  ?
Beheerpakket 6: Rustperiode met uitgestelde maaidatum tot 30 juni (%) ?
Beheerpakket 7: Rustperiode met uitgestelde maaidatum tot 15 juli (%) ?
Beheerpakket 8:Rustperiode met uitgestelde maaidatum tot 1 augustus (%) ?
Beheerpakket 9: Weidevogelgrasland met voorweiden tot 1 mei (%) ?
Beheerpakket 10: Weidevogelgrasland met voorweiden tot 8 mei (%) ?
Beheerpakket 11: Extensief beweid vogelgrasland (%) ?
Beheerpakket 12: Plas-dras, droog op 15 april (%) ?
Beheerpakket 13: Plas-dras, droog op 15 mei (%) ?
Beheerpakket 14: Plas-dras, droog op 15 juni (%) ?
Beheerpakket 15: Plas-dras, droog op 1 augustus (%) ?
Beheerpakket 16: Vluchtheuvels in weiland (%) ?
Beheerpakket 17: Landschappeljk waardevol grasland (%) ?
Beheerpakket 18: Kruidenrijk weidevogelgrasland, jaar 1+2 (%) ?
Beheerpakket 19: Kruidenrijk weidevogelgrasland, jaar 3+4 (%) ?
Beheerpakket 20: Kruidenrijk weidevogelgrasland, jaar 5+6 (%) ?

Oppervlakte randenbeheer
Beheerpakket 21: Bonte weiderand (m2) ?
Beheerpakket 22: Bonte hooirand (m2) ?
Beheerpakket 23: Kruidenrijke zoom (m2) ?

Let op: rekentijd kan tot ongeveer een minuut oplopen